<div align="center"><h1>Włocławska Szkoła Wspinania</h1><br><h3>Strona propagująca wspinaczkę sportową.</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.szkola.wspinania.webpark.pl/">http://www.szkola.wspinania.webpark.pl/</a></div>